Reial Decret Llei 7/2023

Nota del 12/01/2023. Aquest RDLlei ha estat derogat per la Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados.

Reial Decret Llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents, per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació:

En síntesi, aquest RDLey fa referència a

  • Millores en el permís per cura de lactant.

Actualment el dret a absentar-se queda condicionat a les previsions de la negociació col·lectiva o a l’acord al que s’arribi amb l’empresa. La modificació de l’article 37.4 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors elimina aquestes restriccions i converteix totes les possibilitats de gaudi, inclosa l’acumulació de les hores retribuïdes d’absència, en un dret de totes les persones treballadores.

El permís de lactància s’ha ampliat de manera generalitzada a 28 dies?
L’únic canvi que s’ha produït és que abans només es podia acumular la lactància si el conveni ho permetia o hi havia acord amb l’empresa. Ara el dret és universal (amb independència del que digui el conveni es pot acumular). La nova regulació en cap moment no afecta el còmput de dies acumulats ni estableix un nombre de dies concret.
Pot ser que hi hagi convenis q concedeixin 15 dies naturals, altres 14, etc. per tant (en alguns casos) pot ser possible arribar als 28 dies de lactància acumulada. Però els 28 dies no s’han establert de manera generalitzada.

  • Novetats en l’aplicació dels convenis col·lectius autonòmics.

Els convenis sectorials autonòmics tindran prevalença sobre els d’àmbit nacional sempre que els aprovin la patronal i els sindicats més representatius.

  • Aclariments sobre les eleccions a òrgans de representació a l’àmbit de les persones artistes

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats