CAPDEVILA PERMAR

Registre de la propietat

Inici /Serveis / Legal / Registre de la propietat

SERVEIS

Registre de la propietat

Una de les àrees clàssiques del despatx, duem a terme: Immatriculació, Hipoteques, Herències.

Som més que advocats, som els teus experts en registre de la propietat de confiança

És una de les àrees clàssiques del despatx, el recorregut dels nostres professionals en aquest àmbit ens avala per dur a terme satisfactòriament processos de:

Expedients d'immatriculació

Tramitació i gestió d’expedients per a la inscripció inicial de finques en el Registre de la Propietat, especialment quan no han estat inscrites prèviament.

Majors cabudes

Procediments per a l’ampliació o rectificació de la descripció de les finques registre per reflectir la seva veritable extensió o delimitació en el cadastre.

Hipoteques

Gestió i tramitació de la inscripció de hipoteques sobre béns immobles en el Registre de la Propietat, garantint la seguretat jurídica dels drets hipotecaris.

Inscripcions i cancel·lacions de Drets i Càrregues

Realització de tràmits per a la inscripció de drets reals o càrregues sobre béns immobles, així com per a la cancel·lació d’aquestes inscripcions una vegada extingides.

Inscripcions i liquidacions d’herència

Procediments relacionats amb la inscripció de béns hereus en el Registre de la Propietat després de la liquidació i adjudicació de l’herència entre els hereus.

Expedient de segregacions de finques

Tramitació d’expedients per a la divisió o segregació de finques registre, ja sigui per crear noves parcel·les o unitats independents, o per modificar la configuració de les existents.CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Registre de la propietat, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.