POT SER ACOMIADADA UNA PERSONA DURANT LA BAIXA PER MALALTIA O ACCIDENT?

La resposta és sí, però amb puntualitzacions.

Un acomiadament que es produeix durant una baixa, o just després de l’alta, ha de tenir una causa completament independent del fet d’estar de baixa.

L’acomiadament durant la situació d’incapacitat temporal pot ser discriminatori per raó de discapacitat si s’acredita que l’acomiadament no té altre motiu que la malaltia de la persona, sempre que es tracti d’una malaltia curable o incurable que comporta una limitació.

Per exemple, seria correcte acomiadar una persona que realitza altres treballs durant la incapacitat temporal. També ho seria saber i poder demostrar que la persona que es recupera d’un problema muscular, juga a futbol en una lliga regular. Fins hi tot és correcte l’acomiadament durant el temps de baixa, per una falta molt greu anterior a la baixa i que ara es descobreix.

Per altra banda, seria considerat acomiadament nul, per exemple, acomiadar una persona mentre està de baixa “per què en les setmanes anteriors a la baixa va baixar el ritme de treball”. Per què? Doncs per què no hem definit quantes setmanes ha durat el possible fet punible, ni hem quantificat el nivell de descens de ritme de treball, el que genera a la persona treballadora una clara situació d’indefensió. A més, queda clar que s’ha buscat una excusa per poder procedir a l’acomiadament.

I això té conseqüències com l’anul·lació de la baixa amb la reincorporació de la persona al seu lloc de treball, el pagament dels salaris deixats de percebre, la cotització a la Seguretat Social i, possiblement el pagament d’una indemnització per danys i perjudicis.

I què passa si es comunica la no superació del període de prova a una persona que està de baixa?

D’acord amb la EDJ 2023/657761 STSJ MADRID (SOCIAL) DE 17 JULIO DE 2023, l’extinció per desistiment dins d’un període de prova encara que la persona treballadora afectada estigui en situació d’IT no pot considerar-se abusiu o contrari a cap dret fonamental (Sentència del Tribunal Constitucional 84/1984, de 16 de octubre, i en la recent STS 3-10-2008)

En el cas que el contracte digui que la baixa suspèn el període de prova, això només significa que el període de prova es reprendrà a partir de l’alta de la persona treballadora i, per tant, l’extinció durant la baixa tampoc pot considerar-se abusiu o contrari a cap dret fonamental.

Si desitgen contactar amb nosaltres, poden fer-ho a través de gabinet@permar.cat o bé al telèfon 972 275 260.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats