Participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024.

Resumim tot seguit ORDRE EMT/79/2024, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024.

Les persones treballadores que no tinguin festa el dia 12/05/2024, tenen dret a un permís, retribuït i no recuperable:

  • Sense permís: Si l’horari de treball coincideix només 2 hores o menys amb l’horari per anar a votar.
  • 2 hores: Si l’horari de treball coincideix més 2 hores i menys de 4 amb l’horari per anar a votar.
  • 4 hores: Si l’horari de treball coincideix 4 hores o més amb l’horari per anar a votar.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors i treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari és qui decideix el moment d’utilització de les hores concedides per a la votació.

En aquests casos es pot exigir el justificant d’haver votat.

Membres de mesa electoral o els interventors/ores

Si treballen el dia 12/05/2024, tenen dret a un permís de tot el dia i les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Si no treballen el dia 12/05/2024,s’ha de concedir un permís de les 5 primeres hores jornada laboral del dia immediatament posterior.

Apoderats/des

Si treballen el dia 12/05/2024, permís de tot el dia.

Possibilitat de canvi de torn

Membres de mesa, apoderats i interventors  que han de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a la jornada electoral, poden demanar canvi de torn, que se’ls ha de concedir.

Vot per correu

Per a persones que duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, tenen dret a 4 hores de permís, a gaudir fins el dia 2 de maig de 2024.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats