Les pràctiques formatives cotitzaran a la Seguretat Social

Serà a partir del proper 1 de gener de 2024, que les persones que realitzen pràctiques formatives o acadèmiques externes cotitzaran en el règim general de la seguretat social.

Estem parlant de les pràctiques d’alumnes universitaris, de grau, màster o doctorat, màster de formació permanent o diploma d’especialització o d’expert i les realitzades per alumnes de formació professional dual, sempre que les mateixes no es prestin en la modalitat de formació dual intensiva.

La cotització serà igual a la de qualsevol altre persona treballadora, excloent-hi la prestació d’atur, el fons de garantia salarial i la formació professional. Si es tracta de pràctiques no remunerades tampoc es cotitzarà per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

En el cas de pràctiques formatives remunerades, l’empresa és la responsable del pagament de les cotitzacions, si son no remunerades, el conveni o acord de cooperació de pràctiques pot establir que l’obligació de cotitzar correspondrà al centre de formació.

Les persones en pràctiques s’han de donar d’alta i baixa a l’inici i finalització les pràctiques, de les que s’han de comunicar els dies i les hores en que es duran a terme.

S’estableix una reducció del 95% a les cotitzacions per contingències comunes i en cap dels casso es cotitza pel Mecanisme d’Equitat intergeneracional.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats