ELS PROTOCOLS D’ASSETJAMENT I DE GESTIÓ DE CONFLICTES

Totes les empreses, sense importar-ne la mida, tenen l’obligació legal de comptar amb un protocol d’actuació davant de l’assetjament laboral i un altre per a la gestió de conflictes a la feina. Aquests protocols estan establerts per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció. El seu objectiu és prevenir, abordar i resoldre situacions d’assetjament i de conflictes laborals per garantir un entorn de treball segur i saludable.

PROTOCOL D’ASSETJAMENT A L’EMPRESA

És un conjunt de procediments i polítiques establerts per una organització per abordar i prevenir situacions d’assetjament al lloc de treball. L’assetjament laboral es pot manifestar de diverses maneres, com ara assetjament sexual, assetjament verbal, intimidació, discriminació, entre d’altres.

Un protocol d’assetjament a l’empresa sol incloure:

 1. Definició de l’assetjament: Establir clarament què es considera assetjament en el context laboral. Això pot incloure comportaments específics que l’empresa no tolerarà.
 2. Procediments de denúncia: Especificar com els empleats poden denunciar situacions d’assetjament de manera confidencial i segura. Això pot incloure la designació d’un punt de contacte o la implementació d’un sistema anònim.
 3. Investigació: Descriure com es durà a terme la investigació de les denúncies d’assetjament i assegurar-ne imparcialitat i confidencialitat.
 4. Mesures correctives: Establir les accions que es prendran en cas que es confirmi l’assetjament. Això pot incloure mesures disciplinàries, capacitació o qualsevol altra intervenció necessària.
 5. Prevenció: Implementar estratègies per prevenir l’assetjament al lloc de treball, com ara la sensibilització, la capacitació regular i la promoció d’un entorn laboral respectuós.
 6. No represàlies: Garantir que els empleats que denunciïn l’assetjament no enfrontin represàlies i que l’empresa prengui mesures per protegir els que han presentat queixes.

La implementació d’un protocol d’assetjament a l’empresa és fonamental per promoure un ambient de treball segur i respectuós, així com per complir les lleis i les regulacions laborals relacionades amb l’assetjament.

EL PROTOCOL DE CONFLICTE LABORAL:

És un conjunt de procediments i directrius establerts per una empresa o organització per abordar i resoldre conflictes entre empleats, departaments o qualsevol altra entitat dins de l’entorn laboral. L’objectiu principal d’aquest protocol és gestionar de manera efectiva i justa els desacords o les disputes que puguin sorgir al lloc de treball, per tal de mantenir un ambient laboral saludable i productiu.

Les característiques comunes d’un protocol de conflicte laboral poden incloure:

 1. Definició de conflictes: Establir clarament què es considera un conflicte laboral i els diferents tipus de conflictes que poden sorgir a l’entorn laboral.
 2. Procediments de resolució: Descriure els passos específics que cal seguir per abordar i resoldre un conflicte. Això pot incloure mètodes informals com la mediació o procediments més formals com ara la presentació de queixes.
 3. Rols i responsabilitats: Especificar qui són les persones o departaments responsables de gestionar i resoldre els conflictes. Això pot incloure la designació d’un mediador, un comitè de resolució de conflictes o el departament de recursos humans.
 4. Comunicació efectiva: Fomentar la comunicació oberta i efectiva entre les parts involucrades en el conflicte, així com establir canals formals per informar sobre la situació i seguir-ne el progrés.
 5. Confidencialitat: Garantir la confidencialitat en la mesura que sigui possible, especialment en situacions sensibles que requereixin la intervenció de tercers.
 6. Entrenament i sensibilització: Proporcionar capacitació i sensibilització als empleats per prevenir conflictes i equipar-los amb habilitats de resolució de conflictes.
 7. Seguiment i avaluació: Avaluar l’efectivitat dels procediments de resolució de conflictes al llarg del temps i fer ajustaments segons calgui.

La implementació d’un protocol de conflicte laboral ajuda les organitzacions a manejar els desafiaments interpersonals de manera constructiva, promovent un ambient de treball col·laboratiu i reduint la possibilitat de tensions perllongades entre els empleats.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats