EL PLA DE PENSIONS SECTORIAL, UNA OBLIGACIÓ MÉS PER AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

El conveni col·lectiu sectorial estableix l’obligació totes de les empreses de la construcció, sigui quina sigui la seva forma jurídica, a crear un pla de pensions per a tots els seus treballadors, obligatòriament i de manera irrenunciable.

Des de quan s’han de fer aportacions?

Des de 1/0/2022 a 31/01/2023 i cada mes a partir del mes de febrer de 2024. Endarreriments: fins abril 2024. Seran considerades retribucions retroactives.

Què s’ha de pagar?

Quotes del 2022 i 2023: 1% sobre les taules salarials de 2021

Quotes del 2024: 1% sobre les taules salarials del 2021, incrementades en un 0,25%

De quins treballadors s’ha de pagar?

De tots els que tinguin una relació laboal en  vigor el dia 1/02/2024.

No existeix obligació de contribuir per a endarrriments quan la percepció bruta anual del treballador sigui molt clarament superior a les taules del conveni col·lectiu provincial, el dia d’entrada en vigor del pla. No computen a aquests efectes plusos de productivitat, hores, etc.

Com es farà?

A través de la concessionària Vida Caixa, on es donaran d’alta totes les empreses i tots els treballadors.

Cada mes, abans del dia 20 es notificaran els imports que legalment corresponguin, a través de la plataforma Aporta+ i es carregarà a les empreses sobre el dia 22.

Informacions a tenir en compte

  • Els imports del pp computen pel càlcul de la indemnització.
  • No es paga quan no és obligatori cotitzar, inactivitat de fixos discontinus, excedències, etcétera.
  • Si hi ha suspensió de contracte però no obligació de cotitzar, caldrà fer una nòmina per aportació a pp, encara que no hi hagi salari.
  • Les persones treballadores pot fer aportacions voluntàries al pla de pensions, ja sigui  directament o a través de l’empresa. Les poden treballadors en actiu i de baixa, amb determinats límits: Exemple: El límit anual és de 1500 € + 8500, sempre que l’empresa aporti algun import més. Exemple: empresa aporta 300 € de més i treballador pot aportar fins a 300×2,5= 750 € addicionals.
  • El pla es pot “exportar” en determinats casos i també es pot importar un pla de pensions personal a aquest.
  • Les aportacions al pla no estan subjectes a IRPF, pel que no consten als models 111 ni 190.
  • El pla cobreix jubilació, defunció i incapacitats permanents.
  • Les aportacions estan bonificades per la Seg. Social (excepte els endarreriments) i reduccions per l’I.S.
  • Totes les aportacions computen dins l’exercici 2024

Nota: Aquest text només és enunciatiu per proporcionar una breu introducció al tema, amb l’objectiu de brindar informació general per despertar el seu interès. Si volen aprofundir en el tema de manera més detallada, poden contactar amb Gabinet Permar SL, on els atendrem amb molt de gust.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats