CAPDEVILA PERMAR

Dret Mercantil

Inici / Serveis / Legal / Dret mercantil

SERVEIS

Dret mercantil

Tindràs la seguretat que les teves liquidacions tributàries es fan amb la millor garantia. IRPF, IVA, Retencions, Patrimoni, Successions, Donacions.

Som més que advocats, som els teus experts fiscals de confiança

Els especialistes del despatx es dediquen a l’assessorament i defensa en qüestions relatives a:

Societats

Assessorament en la constitució, modificació i dissolució de societats mercantils, incloent societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, cooperatives, entre altres formes jurídiques.

Negociació i redacció de contractes

Elaboració i revisió de contractes mercantils, com ara contractes de compravenda, arrendament, distribució, franquícia, agència, entre altres, garantint la protecció dels interessos de les parts involucrades.

Mediació Mercantil

Actuació com a mediador en conflictes comercials entre empreses, buscant solucions consensuades i evitant la judicialització dels conflictes quan sigui possible.

Concursos de creditors

Assessorament i representació legal en processos concursals, tant en la fase de sol·licitud de concurs com en la defensa dels interessos de l’empresa en situació d’insolvència.

Compravenda

Assistència legal en operacions de compravenda d’empreses, actius o participacions socials, incloent la deguda diligència, la negociació dels termes i la redacció dels contractes corresponents.

Arrendaments

Assessorament en contractes de lloguer mercantil, ja sigui per a locals comercials, oficines, naus industrials o altres immobles destinats a activitats empresarials, incloent la resolució de conflictes derivats dels mateixos.

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre dret mercantil , no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.