CAPDEVILA PERMAR

Dret laboral

Inici /Serveis / Legal / Dret laboral

SERVEIS

Dret laboral

Assessorament actualitzat als canvis i novetats legislatives. Acomiadaments, Indemnitzacions, Incapacitats.

Som més que advocats, som els teus experts en dret laboral de confiança

Els nostres Advocats presten un assessorament actualitzat als canvis i novetats legislatives que es produeixen en aquest àmbit:

Acomiadaments improcedents

Assessorament legal en casos de acomiadaments improcedents, on l’empresa no pot justificar legalment la finalització del contracte de treball.

Defensa dels drets del treballador davant de l’acomiadament injustificat, incloent la presentació de reclamacions i demandes davant dels tribunals laborals.

Acomiadaments objectius

Assistència legal en situacions d’acomiadaments objectius, basats en causes justificades i contemplades per la llei laboral, com ara causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Revisió de la documentació i procediments d’acomiadaments objectius per garantir la seva legalitat i protegir els drets del treballador.

Càlcul d'indemnitzacions i reduccions

Avaluació i càlcul de les indemnitzacions corresponents en casos d’acomiadaments improcedents o objectius, assegurant que el treballador rebi la compensació adequada d’acord amb la normativa laboral vigent.

Assessorament sobre la possible aplicació de reduccions en indemnitzacions en funció de certs criteris establerts per la llei.

Incapacitats i accidents laborals

Assessorament legal en situacions relacionades amb incapacitats laborals temporals o permanents, derivades de malalties comunes, accidents laborals o malalties professionals.

Representació del treballador en tràmits davant de la Seguretat Social per a l’obtenció de prestacions per incapacitat laboral, incloent el seguiment dels procediments administratius i, si s’escau, la impugnació de resolucions desfavorables, així com les reclamacions procedents en cas d’accidents laborals.

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Dret laboral, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.