CAPDEVILA PERMAR

Dret civil

Inici /Serveis / Legal / Dret civil

SERVEIS

Dret civil

La dilatada experiència del despatx en aquesta àrea avala als nostres professionals en l’assessorament i la defensa dels interessos dels clients en tota mena d’assumptes d’aquesta naturalesa, tant en interposició de demandes i reclamació, com en contestació i defensa.

Som més que advocats, som els teus experts civils de confiança

Assegurances i Responsabilitat Civil

Vetllem pels interessos dels nostres clients

DANYS I PERJUDICIS, SINISTRES, ACCIDENTS

En aquesta àrea, els professionals del despatx vetllen pels interessos dels nostres clients en qüestions relatives a:

Reclamació de danys i perjudicis per sinistres:

Assessorament i representació legal en la reclamació d’indemnitzacions per danys i perjudicis derivats d’accidents, incidents o sinistres.

Defectes constructius:

Gestió de reclamacions per defectes constructius en obres, edificacions o infraestructures, tant en la fase de construcció com posteriorment.

Reclamació a la Companyia asseguradora:

Tramitació de reclamacions davant companyies asseguradores per obtenir la cobertura corresponent als danys patits, ja sigui per accidents, responsabilitat civil, o qualsevol altra contingència assegurada.

Accidents de trànsit:

Assistència legal en casos d’accidents de trànsit, tant per a la defensa dels drets del perjudicat com per a la gestió de reclamacions per lesions, danys materials o altres perjudicis derivats de l’accident.

Tenim una dilatada experiència en actuacions judicials i extrajudicials davant les principals multinacionals asseguradores. El nostres resultats ens avalen i disposem d’una llarga llista d’èxits aconseguits enfront les principals companyies d’assegurances.

Reclamem les indemnitzacions resultants de tots tipus de sinistres (accidents, incendis, robatoris, danys elèctrics, pòlisses de vida, inundacions, …)

Arrendaments i Desnonaments
Assessorament legal en contractes de lloguer d’habitatges, locals comercials o altres immobles.
Resolució de disputes entre arrendadors i arrendataris.

Negociació de condicions de lloguer i redacció de contractes adequats a les necessitats del client.

Representació legal en processos de desnonament, ja sigui per falta de pagament, finalització del contracte o altres causes.
Assessorament sobre els procediments legals a seguir tant per a arrendadors com per a inquilins.

Defensa dels drets de les parts involucrades durant el procés de desnonament.
Compres i Ventes

Assessorament en transaccions de compravenda de tots tipus de bens mobles i immobles.

Revisió i redacció de contractes de compravenda per garantir la protecció dels interessos del client.

Resolució de disputes relacionades amb la compravenda, com incompliments contractuals o vicis ocults.

Contractes
Redacció, revisió i negociació de contractes civils en diverses àrees, com comercials, empresarials,  prestació de serveis, entre d’altres.

Assessorament sobre els drets i obligacions derivats dels contractes.

Resolució de conflictes contractuals i reclamacions per incompliment de contracte.

Representació legal en casos d’incompliment de contractes, ja sigui per part del deutor o del creditor.

Defensa dels drets del client i cerca de solucions per resoldre l’incompliment contractual.
Impagaments
Recuperació de deutes derivats de contractes civils, ja sigui mitjançant negociacions extrajudicials o accions legals.
Assessorament sobre les mesures legals disponibles per cobrar deutes pendents.
Propietat horitzontal

Assessorament legal a comunitats de propietaris en qüestions relacionades amb l’administració i gestió de finques urbanes.

Resolució de conflictes entre veïns, impugnació d’acords comunitaris i reclamació de deutes de comunitat.

Dret civil Català

Assessorament en matèria de dret civil conforme a la normativa específica aplicable a Catalunya.

Redacció de contractes i gestió d’assumptes legals tenint en compte les particularitats del Dret Civil Català.

Execucions hipotecàries

Defensa dels drets dels deutors hipotecaris davant processos d’execució hipotecària.

Assessorament sobre les opcions disponibles per evitar o mitigar les conseqüències de l’execució hipotecària.

Representació legal en procediments judicials relacionats amb l’execució d’hipoteques.

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Dret Civil, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.