CAPDEVILA PERMAR

Assessorament i gestió laboral i de Seguretat Social

Inici /Serveis / Assessorament i gestió laboral i de Seguretat Social

SERVEIS

Assessorament i gestió laboral i de Seguretat Social

Assessorament constant

El nostre objectiu és que el client se senti sempre acompanyat, que puguem resoldre els dubtes, necessitats d’informació, variacions, canvis legislatius i tot el que sorgeixi del dia a dia de la relació laboral, amb la màxima professionalitat i amb el mínim temps possible.

L’assessorament és una part fonamental del nostre servei, que els nostres clients poden sol·licitar a demanda, sense que això suposi cap sobrecost, excepte que en derivin accions o serveis.

Alta de l'empresa a la Seguretat Social i obtenció del Codi de Compte de Cotització

Realitzem tots els processos per a obtenir el Codi de Compte de Cotització i així poder iniciar el procés de contractació de persones treballadores.

Assessorament per a la contractació
L’assessorem sobre quin contracte és el més adient segons les circumstàncies, l’informem de les opcions i de les bonificacions, si s’escau.
Elaborem tota la documentació necessària per a iniciar la relació laboral, amb les preceptives comunicacions als organismes oficials que correspongui, Tresoreria General de la Seguretat Social i Servicio Público de Empleo.
Nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social

Durant la relació laboral, ens encarreguem de la confecció de les nòmines i de les cotitzacions a la Seguretat Social, així com de totes les variacions que calgui aplicar.

Li confeccionem l’assentament comptable de nòmines i li gestionem el fitxer de pagament de nòmines mensualment.

Els mantenim els salaris actualitzats, aplicant els endarreriments de conveni tant bon punt es publica al butlletí oficial corresponent.

Els assessorem i aconsellem en qüestions de retribució flexible i altres sistemes d’incentivació.

Treball telemàtic

Realitzem tots els tràmits possibles de manera telemàtica, ja sigui en relació diària amb les administracions, com amb els nostres clients, a través del portal empresa i del portal de les persones treballadores, que permet tenir-ho tot a mà, sense cap cost addicional. Aquest darrer, el posem a disposició dels nostres clients, per si volen fer comunicacions massives a la plantilla.

Proporcionem firma electrònica per a la majoria dels documents, com ara contractes, acords, variacions, etc. D’aquesta manera agilitzem enormement tots els processos i evitem impressions de paper innecessàries.

Confecció de tota la documentació laboral, models i certificats

Tenim a punt qualsevol document laboral que necessiti per al compliment de la normativa en cada matèria.

Confecció de models de liquidació d'IRPF de treballadors i professionals (mod. 111)

Confeccionem  i gestionem per al seu pagament els models de liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents als treballadors, incloent-hi els professionals de qui cal liquidar retencions en factura

Tramitació de prestacions

Els assessorem i gestionem les prestacions a les que pot tenir dret, com ara el permís per naixement i cura de menor, el risc durant l’embaràs, el pagament directe de la incapacitat temporal, la viduïtat, etc.

Estem especialitzats en l’assessorament i gestió de pensions de jubilació, així com en processos d’incapacitat permanent.

Gestionem la seva sol·licitud de la prestació d’atur o dels possibles subsidis al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Assessorament i tramitació de la sol·licitud del grau de discapacitat.

Relacions laborals d'alta direcció

Brindem assessorament en contractacions d’alta direcció.

Actualització de convenis col·lectius

Mantenim actualitzats els convenis col·lectius que s’apliquen a l’empresa, els expliquem el seu contingut i els apliquem des del moment de la seva vigència.

Inspeccions de Treball, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals

Els assessorem i assistim en la preparació i gestió d’inspeccions laborals, representant-los en les compareixences, gestionant el procés durant la instrucció de l’expedient i defensant, en via administrativa i judicial, una possible sanció.

Tramitacions en tots els règims especials

Els assessorem i realitzem tots els règims relatius a tots els processos que es poden donar en els règims especials de la Seguretat Social, com ara autònoms, empleats de llar, agrari, etc. Els assessorem en l’elecció de la base de cotització i els calculem les quotes a pagar, tenint en compte els diversos factors de cada persona; percepcions econòmiques, edat, etc.

Assessorament i gestió en règim disciplinari

Els assessorem en relació a les faltes comeses per a les persones treballadores, aconsellant-los la sanció a aplicar segons el règim disciplinari del conveni col·lectiu, confeccionem les cartes de sanció o acomiadament i les notifiquem a les persones treballadores.

Els oferim la defensa en processos administratius i judicials per demandes laborals presentades contra l’empresa.

Reclamacions de Quantitat, Drets, Sancions

Gestionem reclamacions davant possibles irregularitats en l’àmbit laboral, com ara reclamacions de quantitat o drets laborals.

Conciliacions, arbitratges i negociacions

Els representem en  processos de conciliació, arbitratge i negociacions laborals entre empresa i empleats.

Expedients de Regulació d'Ocupació (EROs)

Assessorem i tramitem expedients de regulació d’ocupació, en casos de reestructuració empresarial, tant si son temporals com definitius.
Obtenció de certificacions de naixement, casament, defunció

Obtenim el certificat naixement, matrimoni o defunció, als registres civils.

Obtenció i renovació del certificat digital per a persones físiques i representants

Procés per obtenir i actualitzar certificats digitals que permeten realitzar tràmits en línia de forma segura en nom d’una persona física o representant legal d’una entitat.

Renovació de càrrecs d’una associació

Renovació de càrrecs d’una associació, realitzant la comunicació al Departament de Justícia per a la seva correcta inscripció.

Obtenció de certificacions diverses

Obtenció de certificacions diverses, com ara el certificat de delictes sexuals i penals.

Conveni especial amb la Seguretat Social

Tramitació i seguiment de Conveni especial amb la Seguretat Social.

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Assessorament i gestió laboral i de Seguretat Social, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.